Tilhørighet i sørsamisk kultur og reindrift er grunnlaget for produktene i Tones sløyd.  
Tone og ektemannen Terje produserer sløyd tuftet på tradisjon, men også nyutvikling.
Ekteparet driver reindrift i Fosen reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag. 
   Logg inn  
design: ai-naturfoto.no, publisering: Caddiesoft